Het opgegeven brandstofverbruik en de emissiegegevens (CO2) van een voertuig zijn bepaald volgens de wettelijk voorgeschreven meetprocedures.
 
Vanaf 1 september 2019 zijn alle nieuwe voertuigen WLTP-gekeurd. 
Door de meer realistische testprocedure zullen het brandstofverbruik en de CO2- emissies gemeten volgens de WLTP in veel gevallen hoger zijn dan die gemeten volgens de NEDC.
 
We zijn momenteel verplicht om de WLTP-cijfers te vermelden. De regelgeving rond de autofiscaliteit blijft echter t.e.m. 31 december 2020 deels gebaseerd op de NEDC-cijfers. 
 
Om onze klanten duidelijk te blijven informeren toont deze website,  alsook de smartphone apps en afgeleide documenten, waar van toepassing NEDC- én WLTP- cijfers (CO2-uitstoot en brandstofverbruik).
 
In het geval van nieuwe voertuigen waarvoor typegoedkeuring is verleend volgens WLTP zijn de NEDC-cijfers afgeleid van de WLTP-gegevens.
 
In gevallen waarin de cijfers zijn weergegeven als waardebereiken verwijzen deze niet naar één afzonderlijk voertuig en maken ze géén deel uit van het verkoopsaanbod. Ze zijn uitsluitend bedoeld als een middel om verschillende voertuigtypes met elkaar te vergelijken. Extra uitrusting en accessoires, zoals gewicht, rolweerstand en aerodynamica kunnen de relevante voertuigparameters veranderen. Zo kunnen zij in combinatie met weers- en verkeersomstandigheden en individuele rijstijl van invloed zijn op brandstof- en energieverbruik, CO2-emissies en de prestaties van het voertuig.
 
De CO2-emissie en -verbruikswaarden worden alleen ter indicatieve titel gegeven. Het is mogelijk dat de waarden die zijn opgegeven voor een specifieke configuratie van een voertuig verschillen van de waarden die worden weergegeven op het gelijkvormigheidsattest bij aflevering van het voertuig. Bovendien kan dit eventuele verschil de krachtens de toepasselijke wetgeving (sociaal, fiscaal, enz.) verschuldigde bedragen mogelijks beïnvloeden.  Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.
Meer informatie over de verschillen tussen WLTP en NEDC vindt u op:
Helder over uitstoot (BE): http://helderoveruitstoot.be
FEBIAC WLTP-publicatie (BE): http://febiac.be/public/content.aspx?FID=713
Car Emissions Testing Facts (EU): http://www.caremissionstestingfacts.eu